skip to Main Content

Øien Båt har siden starten i 1960 arbeidet målretta med å utvikle og bygge norske kvalitetsbåter. Øien båter har kvaliteter som er tufta på lokale tradisjoner og godt håndtverk, der gode bruks- og sjøegenskaper er satt i høysete.