skip to Main Content

Vinteren er den tiden på året som gir en av de største slitasjer på båt og utstyr. Mange lar båtene ligge ute, med den risiko det medfører med hensyn til nedising og synking. Bor du langt unna og kanskje har hytte i skjærgården, hvorfor ikke la oss sørge for opptaging, service, preservering og sjøsetting til avtalt tid når sesongen igjen starter? Din båt kan bli:

  • Hentet på avtalt sted
  • Vasket
  • Polering
  • Service på båt og motor blir utført
  • Montering av utstyr
  • Vinterpreservering
  • Lagret inne i tørt lager.
  • Sjøsatt på avtalt sted til avtalt tid

Kontakt oss for tilbud. TLF: 40 00 69 96 eller e-post: kontakt@kbaad.no