Båtopplag

Vinteren er den tiden på året som gir en av de største slitasjer på båt og utstyr. Mange lar båtene ligge ute, med den risiko det medfører med hensyn til nedising og synking. Bor du langt unna og kanskje har hytte i skjærgården, hvorfor ikke la oss sørge for opptaging, service, preservering og sjøsetting til avtalt tid når sesongen igjen starter? Din båt kan bli:

  • Hentet på avtalt sted
  • Vasket
  • Polering
  • Service på båt og motor blir utført
  • Montering av utstyr
  • Vinterpreservering
  • Lagret inne i tørt lager.
  • Sjøsatt på avtalt sted til avtalt tid

Kontakt oss for tilbud.
TLF: 40 00 69 96 eller e-post: kontakt@kbaad.no

Innendørs vinteropplag av båter og motorer er en tjeneste vi yter for våre kunder. Vi har kapasitet på over 200 båter.

I opplaget jobber det flere faglærte på heltid med ansvar for lagring, reparasjoner og servicer. Før og etter sesonger engasjerer vi i tillegg ytterligere personer som jobber nærmest døgnet rundt med klargjøring, vask og polering, bunnsmøring og lignende før båtene sjøsettes og leveres.

Hos oss er båten din i trygge hender hele vinteren. Vi henter den hvor du måtte ønske og plasserer den trygt og tørt i en av våre store, moderne haller. Om du ønsket det reparerer vi gjerne små og store skader i løpet av vinteren, eller monterer det ekstrautstyret du aldri fikk tid til i løpet av den korte sommeren. Når våren nærmer seg leverer vi båten tilbake i tipp topp stand klargjort for en ny og avslappende sommer i skjærgården!

Våre opplagstjenester er etterspurt vare og derfor forbeholdt våre båt- og motorkunder. Som båtkunde hos oss er du garantert innendørs lagring om du ønsker.

For mer informasjon, vennligst kontakt vår opplagsavdeling:

TLF: 40 00 69 96 eller e-post: kontakt@kbaad.no

Evt. feil ved båt og motor må oppgis ved innlevering. Alle rom må tømmes. Vi tar ikke ansvar for løse ting i båten. Det kan forekomme jordslag på gjenglemt tøy. Båten må være forsikret av eier hele vinteren. Hallene er godkjent for båtopplag. Opplag faktureres på høsten. Service, båtpleie og eventuelle tilleggsjobber faktureres når det er utført. Transport etter avtale.